Conform statutului profesiei de avocat si Codului Deontologic al avocatilor din U.E., onorariile se stabilesc liber intre avocat si client.

Conform statutului profesiei de avocat si Codului Deontologic al avocatilor din U.E onorariile se stabilesc in functie de urmatoarele criterii:

  • timpul si volumul de munca solicitate pentru executarea mandatului primit sau activitatii solicitate de client
  • natura, noutatea si dificultatea cazului
  • importanta intereselor in cauza
  • imprejurarea ca acceptarea mandatului acordat de client il impiedica pe avocat sa accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, daca aceasta imprejurare poate fi constatata de client fara investigatii suplimentare
  • notorietatea, titlurile, vechimea in munca, experienta, reputatia si specializarea avocatului

Conform statutului profesiei de avocat onorariile pot fi stabilite astfel:

  • onorarii orare
  • onorarii fixe (forfetare)
  • onorarii de succes
  • onorarii combinate
  • abonamente lunare destinat in special societatilor comerciale